Dette er LianTunet

LianTunet er et ikke-kommersielt selskap som jobber for en varig endring i samfunnets holdninger og handlinger knyttet til mat og matproduksjon.

Vi har samme eier og leder som Lian Restaurant, Inge Johnsen. Vårt mantra er «Lokalmat på Hvermannsens fat».

Kortreist mat er i vinden. Vi mener det er viktig at dette ikke blir en hipp trend for restauranter og gourmetkokker. Skal endringene forslå, må kortreist mat ligge i hverdagshandlekurva, ikke bare i små papirposer.

Kort reisevei bidrar til økt matsikkerhet og redusert miljøbelastning. Begge deler noe vi sårt trenger i dagens samfunn.

Når avstanden mellom den som produserer maten og den som spiser maten blir for stor, oppstår et gap. I dette gapet går kunnskap, respekt og kvalitet tapt. Derfor jobber LianTunet for å gjenopprette kontakten mellom produsent og forbruker. Les mer om hva vi tenker om dette.

Vi har store og slagkraftige partnere  som støtter vårt arbeid, både i privat og offentlig sektor. Disse sørger for at LianTunet greier å ta steget fra holdning til handling. Les mer om hvordan vi jobber.