Derfor trengs LianTunet

Se nøye på logoen vår. Vi bruker den til å fortelle hva LianTunets oppgave er.

La oss begynne med den nederste prikken i hjertet.  Den representerer matsamfunnet i 1860. Produsenten og forbrukeren var én og samme person. Den som dyrker mat for å ha til seg og sine, tar et selvsagt ansvar for kvalitet og ressursutnyttelse. Respekt og omsorg var selvfølgeligheter i folks omgang med mat.

Men så blir det flere prikker per linje i hjertet. Landet vårt utviklet seg vekk fra det enkle bondesamfunnet med sjølhushold. Gradvis ble avstanden mellom forbruker og produsent større. Den industrielle revolusjon gjorde sitt. Kvinnenes inntog i arbeidslivet førte til et nytt marked for halvfabrikata. På et eller annet tidspunkt mistet forbrukeren produsenten av syne. Og omvendt. Bonden vet ikke lenger hvem som skal spise det han lager. Føler han samme ansvar for kvaliteten som bonden i 1860? Selvsagt ikke. Det kan vi heller ikke forvente.

Vi har kommet til åpningen i logohjertet vårt. Der kommer LianTunet inn. Vi skal bidra til å snu linjene som går vekk fra hverandre. Produsenten og forbrukeren må inn i hverandres synsfelt igjen. Gjenoppdage respekten, kunnskapen og omsorgen.

DETTE er hjertet på LianTunet.  Vi representerer en ny puls i trøndersk matkultur. Den banker i takt med den gamle, men på en ny måte. Les mer om hvordan vi jobber.