Slik jobber vi

Målet vårt er å få forbruker og produsent tilbake i hverandres synsfelt, og gjennom dette bidra til «Lokalmat på hvermannsens fat».

Kortreist mat blir ofte satt i sammenheng med små nisjeprodusenter. Vi mener at vi må ha store aktører med på laget dersom jobben vi gjør skal forslå.

Vi jobber praktisk, operativt for å gjennomføre eller hjelpe andre til å gjennomføre prosjekter som faktisk resulterer i at hvermannsen får bedre tilgang på kortreist mat, og blir mer bevisst på verdien ved dette.

LianTunet ble stiftet i 2013, og har per i dag to ansatte. Vi har knyttet til oss mange gode samarbeidspartnere, og jobber på mange felt for å nå våre mål.

Vi retter vår innsats både mot forbrukeren som trenger en bevisstgjøring og holdningsendring, og mot produsent- og handelsledd som trenger vårt engasjement og vår ekspertise for å bli dyktigere på dette med kortreist mat.

Alt gjøres under mottoet «raus og god», og er fritt for pekefingermentalitet. Konkrete eksempler på våre arbeidsmetoder:

  • «Matnyttig skoledag». Flere tusen 12-åringer har deltatt på dette skoleprosjektet som fremmer kunnskap om og interesse for matlaging og lokale råvarer.
  • Temadager som lar SFO-barn bli kjent med kortreiste råvarer
  • Nettverksarbeid som setter produsenter og salgsledd i kontakt med hverandre
  • Deltakelse med formidling og servering på idrettsarrangement og folkefester.
  • Vi er vertskap for ulike matkulturelle arrangement og har opprettet priser som løfter fram ildsjeler innen mattradisjon og kortreist mat.
  • LianTunet er en tydelig aktør i det offentlige ordskiftet om mat og matpolitikk, og vi bruker vårt nettverk og vår kompetanse til å gjøre koblinger eller komme med innspill som drar matutviklingen i riktig retning.
  • Utviklingsarbeid som resulterer i nye produkter og dermed nye markedsandeler for kortreiste råvarer.